Free sending an electronic item from Canada to Vietnam - Chương trình gửi miễn phí hàng điện tử từ Canada về Việt Nam

Free sending an electronic item from Canada to Vietnam - Chương trình gửi miễn phí hàng điện tử từ Canada về Việt Nam

MOU Logistics would like to introduce our special promotion for the beginning of spring 2024: "SEND A 9.5KG PACKAGE - FREE AN ELECTRONIC ITEM"

Applicable to shipments from Canada in general and specifically from Saskatoon to Vietnam.

To avail of this offer, please take note 5 following points:

  1. 1. We will not charge for one electronic item within a shipment. There will be no additional fees also.
  2. 2. We calculate the weight of that electronic item the same as other items in the shipment. Insurance is available at 4.5% if you wish to purchase it for full compensation in case of loss or damage.
  3. 3. This offer applies only to electronic items valued at <$1,000 at market prices (for example, currently not applicable to iPhone 14 & 15).
  4. 4. $50 discount on shipping charges applies to electronic item valued >$1,000.
  5. 5. Limit of 1 electronic item per package.

Promotion period: from February 25 to May 31, 2024. Contact us promptly to take advantage of this fantastic offer! Wishing everyone an energetic and productive day!

 

Công ty MOU Logistics xin gửi đến mọi người chương trình khuyến mãi đầu xuân 2024
<<GỬI HÀNG 9.5KG – MIỄN PHÍ HÀNG ĐIỆN TỬ”

Áp dụng cho các đơn hàng gửi từ Canada nói chung và từ Saskatoon nói riêng gửi về Việt Nam.


Để nhận được ưu đãi này, mọi người lưu ý 05 mục sau nhé!
1. Bên em sẽ không thu phí hàng điện tử với 1 mặt hàng điện tử mà mọi người gửi trong thùng hàng. Cũng không có phụ thu cho món hàng đó.
2. Bên em tính trọng lượng món hàng điện tử đó như các món hàng khác trong thùng. Bảo hiểm 4.5% nếu mọi người muốn mua cho món hàng đó để được đền bù 100% nếu có xảy ra mất mát, hư hỏng.
3. Chỉ áp dụng cho hàng điện tử có giá trị <$1,000 tại thời giá thị trường (ví dụ hiện nay sẽ không áp dụng cho iPhone 14 & 15)
4. Áp dụng giảm $50 trên giá cước cho các hàng điện tử giá trị >$1,000.
5. Số lượng 01 món hàng điện tử/ 01 thùng hàng.

Thời gian áp dụng: từ 25/2 tới 31/5/2024.
Nhanh tay liên hệ với chúng tôi để sớm nhận được ưu đãi tuyệt vời này nhé!!!

Chúc mọi người một ngày làm việc tràn đầy năng lượng!

Share:
Hotline: +16395250577