How to send your goods with MOU Logistics.

Làm thế nào để vận chuyển hàng hoá với MOU Logistics.

 

1. Chọn một thùng giấy đúng chuẩn gửi hàng, thường các thùng bán ở homedepot là được. Sao cho thùng vừa khít với số lượng hàng bạn có. Tránh trường hợp thể tích sẽ lớn hơn nhiều so với khối lượng.

Choose a standard shipping cardboard box, often available at Home Depot. Ensure the box fits snugly with the quantity of items you have. Avoid situations where the volume significantly exceeds the weight.

 

2. Lựa chọn ra từng mặt hàng riêng và bạn ghi list ra thông tin từng loại hàng, số lượng bao nhiêu, cân từng loại hàng đó là bao nhiêu Lbs hoặc kg tùy đơn vị nào quen thuộc với bạn.

Select each item individually and list the details of each type of item, including quantity and weight (in lbs or kg, whichever unit you are familiar with).

 

3. Những loại hàng như kem, nước bắt buộc phải đóng vào túi hoặc bọc nylon kỹ, tránh tình trạng hàng đó sẽ bị chảy, bị thấm qua quá trình vận chuyển đường dài.

Items like creams and liquids must be securely packed in bags or nylon to prevent leakage or seepage during long-distance transportation.

 

4. Sau khi đóng thùng hàng an toàn, bạn sẽ đo lại kích thước (dài x rộng x cao)/115 (đơn vị tính là inch), cân lại thùng hàng với tổng trọng lượng là bao nhiêu. Sao cho kích thước thùng hàng không lớn hơn cân nặng. Nếu kích thước lớn hơn thì số tiền cước sẽ tính theo số kích thước này.

After securely packing the box, measure its dimensions (length x width x height) and divide by 115 (the unit is inches). Weigh the box again to determine its total weight. Ensure that the volumetric weight does not exceed the actual weight. If the volumetric weight is higher, the shipping cost will be calculated based on this figure. 

 

5. Bạn sẽ gửi cho chúng tôi các chi tiết: Tên/địa chỉ/điện thoại của người gửi/người nhận. Các thông tin bạn cần lưu ý cho việc gửi, nhận hàng. Các thông tin này bạn có thể nhập vào website hoặc gửi email cho chúng tôi tại admin@moulog.com.

Provide us with details: sender/receiver name, address, and phone number. Include any specific instructions for sending and receiving the items. You can input this information on our website or send an email to us at admin@moulog.com.

 

6. Sau khi nhập đơn hàng lên hệ thống, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 2 nhãn. Trong đó một nhãn gửi nội bộ từ địa chỉ bạn đến kho của chúng tôi và một nhãn ghi chi tiết người gửi, người nhận và code để chúng tôi scan khi nhận hàng. Bạn sẽ dán 2 nhãn này lên thùng hàng của bạn ở vị trí dễ thấy để chúng tôi scan.

After entering the order into our system, we will send you two labels. One label is for internal shipping from your address to our warehouse, and the other contains details of the sender, receiver, and a code for us to scan upon receiving the items. Place these labels visibly on your box for scanning.

 

7. Sau đó chúng tôi sẽ bố trí người đến lấy hàng tại địa chỉ của bạn. Thường sẽ đến lấy hàng trong thời gian từ 11:00am đến 16:00pm chiều mỗi thứ 3 hàng tuần. Trường hợp bạn không thu xếp ở nhà trong khoảng thời gian này, bạn có thể drop off tại kho hàng gần nhất nơi ở của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo tùy vào nơi bạn ở.

We will arrange for someone to pick up the items from your address. Typically, pickups are scheduled between 11:00 am and 4:00 pm every Tuesday. If you cannot be available during this time, you can drop off the items at the nearest warehouse. We will notify you based on your location.

 

8. Thời gian vận chuyển:

Đối với các đơn hàng nội địa Canada, tuỳ quý khách chọn phương án gửi hàng như thế nào, chúng tôi sẽ có thời gian cụ thể cho quý khách khi in hoá đơn.

Shipping Time: For domestic orders within Canada, depending on how you choose to send your package, we will provide you with a specific timeframe upon invoicing.

Đối với các đơn hàng gửi từ Canada về Việt Nam có lịch như sau:

For orders shipped from Canada to Vietnam, the schedule is as follows:

Chúng tôi nhận hàng từ các tỉnh thứ 3 hàng tuần. Bay đi từ Vancouver hoặc Toronto thứ 5 hoặc thứ 6 mỗi tuần. Tổng thời gian vận chuyển từ địa chỉ khách hàng tại Canada đến địa chỉ giao hàng tại Việt Nam là 18 ngày, trừ trường hợp bất khả kháng.

We collect items from provinces every Tuesday. Shipments depart from Vancouver or Toronto on Thursdays or Fridays every week. The total transit time from the customer's address in Canada to the delivery address in Vietnam is 18 days, excluding unforeseen cases.

 

9. Cần thiết phải chọn gói bảo hiểm để được đền bù 100% đơn hàng. Trường hợp không mua bảo hiểm đền không quá 300$ cho mỗi đơn hàng.

It is essential to choose insurance coverage to receive 100% compensation for the shipment. In case insurance is not purchased, compensation will not exceed $300 per shipment.

 

10. Chú ý là bắt buộc nhận hàng phải kiểm hàng. Trường hợp không kiểm tra rất khó thực hiện bảo hiểm hoặc đền bù cho đơn hàng.

Note that it is mandatory to inspect the items upon receiving them. Failure to inspect makes it difficult to process insurance claims or compensate for the shipment.

 

11. Người gửi cam kết không hàng cấm như súng đạn, ma tuý, heroin, cannabis… và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

The sender commits not to send prohibited items such as firearms, drugs, heroin, cannabis, etc., and fully accepts legal responsibility in case of violation. 

 

12. Đóng hàng không nặng quá 50 Lbs, không đóng thùng hàng bị cồng kềnh (công thức tính trọng lượng thể tích V.W = [L x W x H] / 115 inch)/ Ví dụ kiện hàng cân nặng 30 Lb nhưng có kích thước 18x18x20 in # trọng lượng V.W là ~47 Lb -> lệch ~17 Lb. Người gửi sẽ phải trả phần chênh lệch trọng lượng nếu có.

Ensure that the package does not exceed 50 lbs and avoid bulky packaging. The volumetric weight formula (V.W = [L x W x H] / 115 inch) is used. For example, if a package weighs 30 lbs but has dimensions of 18x18x20 inches, the volumetric weight is ~47 lbs, resulting in a discrepancy of ~17 lbs. The sender will be liable for the weight difference if any.

 

13. Người gửi đồng ý thanh toán chi phí ước tính trước khi hàng được gửi đi, và đồng ý thanh toán chi phí phát sinh (nếu có do trọng lượng, kích thước chênh lệch so với khai báo của người gửi) thông báo bởi hãng vận chuyển đơn hàng đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng làm việc trực tiếp các hãng vận chuyển (UPS, DHL, Fedex, Purolator,...) nếu có tranh chấp, khiếu nại.

The sender agrees to pay estimated fees before the shipment and accepts responsibility for any additional charges (due to differences in weight, dimensions compared to the sender's declaration) notified by the shipping company. We will assist customers directly with shipping companies (UPS, DHL, FedEx, Purolator…) in case of disputes or complaints.

 

14.

Người gửi chịu trách nhiệm khai báo đúng thông tin thùng hàng gửi gồm cân nặng, kích thước. Người gửi tự đóng hàng​, đảm bảo hàng hóa không bị móp méo, đổ bể hay bị chảy nước ​ ​gây nguy hiểm, ảnh hưởng hàng hóa khác trong quá trình chuyển phát nhanh

 

The sender is responsible for accurately declaring the information of the shipment, including weight and dimensions. The sender must pack the items themselves, ensuring that the goods are not dented, broken, or leaking, which could pose a danger and affect other items during expedited shipping.

 

- Tuyệt đối không gửi hàng cấm, hàng cháy nổ, đảm bảo hàng hóa là hợp pháp & phải kê khai nội dung nếu hàng gửi đi nước ngoài/Người gửi đồng ý thanh toán chi phí ước tính trước khi hàng được gửi đi, và đồng ý thanh toán chi phí phát sinh (nếu có do trọng lượng, kích thước chênh lệch so với khai báo của người gửi) thông báo bởi hãng vận chuyển đơn hàng đó.

Absolutely no prohibited items or hazardous materials should be sent. The sender must ensure that the goods are legal and declare the contents if sending internationally. The sender agrees to pay estimated fees before the shipment and accepts responsibility for any additional charges (due to differences in weight, dimensions compared to the sender's declaration) notified by the shipping company.

 

MOU Logistics sẽ hỗ trợ khách hàng làm việc trực tiếp các hãng vận chuyển (UPS, DHL, Fedex, Purolator,...) nếu có tranh chấp, khiếu nại/  Vui lòng đóng hàng không nặng quá 50 Lb, không đóng thùng hàng bị cồng kềnh (công thức tính trọng lượng thể tích V.W = [L x W x H] / 115 inch)/ Ví dụ kiện hàng cân nặng 30 Lb nhưng có kích thước 18x18x20 in # trọng lượng V.W là ~47 Lb -> lệch ~17 Lb. Người gửi sẽ phải trả phần chênh lệch trọng lượng nếu có.

MOU Logistics will assist customers directly with shipping companies (UPS, DHL, FedEx, Purolator, etc.) in case of disputes or complaints. Please ensure that the package does not exceed 50 lbs and avoid bulky packaging. The volumetric weight formula (V.W = [L x W x H] / 115 inches) should be considered. For example, if a package weighs 30 lbs but has dimensions of 18x18x20 inches, the volumetric weight is approximately 47 lbs, resulting in a discrepancy of around 17 lbs. The sender will be liable for the weight difference if any.

 

Lưu ý/Note:

- Trường hợp bạn đo hoặc cân không chính xác, khi các hãng vận chuyển đo, cân lại có kết quả cao hơn, các bạn có thể bị phạt tiền, tùy vào trọng lượng hoặc thể tích dôi dư đó.

Inaccurate measurements or weights may result in fines when the shipping companies re-measure or re-weigh the items.

 

- Trường hợp các gói hàng của bạn đóng không tốt, gây ra việc chảy nước, thấm nước ảnh hưởng đến hàng khác các hãng vận chuyển cũng có thể phạt tiền bạn tùy vào hư hỏng đó.

Poorly packed items causing leaks or water damage affecting other items may also result in fines from shipping companies depending on the extent of the damage.

 

- Các loại rượu không đóng quá một chai trong một thùng.

Only one bottle of alcohol should be packed in a single box.

 

- Các loại nước thơm có cồn không quá 5lbs/thùng. Trường hợp bạn cần gửi nhiều hơn thì cần chia ra các thùng nhỏ.

Alcoholic fragrances should not exceed 5lbs per box. If you need to send more, divide them into smaller boxes.

 

- Các loại thuốc, thực phẩm chức năng cọng lại không quá 8lbs/thùng. Trường hợp bạn cần gửi nhiều hơn thì cần chia ra các thùng nhỏ.

Medicines and dietary supplements should not exceed 8lbs per box. If you need to send more, divide them into smaller boxes.

 

- Đơn hàng từ các tỉnh không nhỏ hơn 8 lbs mỗi lần gửi.

Orders from provinces should not be less than 8 lbs per shipment.

Hotline: +16395250577